معرفی رشته مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها) مشاهده مجوزات

مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها) | بهینه سازی سیستم  برای بهینه سازی، تقویت و طراحی سیستم های پیچیده در مدیریت کاربرد دارد. در این زمینه، افراد متخصص با استفاده از آمار، برنامه نویسی خطی، نظریه اطلاعات و دیگر مدل های ریاضی و هم چنین تحقیق در عملیات و دیگر ابزارهای پژوهشی، سیستم های سازمانی را تحلیل می کنند و راه حل ها و مدل های جدیدی برای بهینه سازی سیستم ارائه می دهند تا پروژه های مختلف صنعتی به خوبی و طبق برنامه پیش رود.

پس از این دوره چه موقعیت شغلی برای شما ایجاد می‌شود؟

با رشد روز افزون صنایع مختلف در زمینه های تولید و ساخت  و ساز، بیمه، خدمات درمانی مانند بیمارستان ها، مراکز درمانی مختلف، مراکز ورزشی و غیره، نیاز به افراد متخصص در زمینه بهینه سازی سیستم بیشتر شده است. افراد پس از فارغ التحصیلی می توانند در بخش های مختلفی مانند بخش هواپیمایی، کشتیرانی، بانک ها، مراکز و مؤسسات آموزشی ، کارخانه ها به عنوان مهندس بهینه سازی، مهندس صنایع و مهندس توسعه محصول در جهت بهینه سازی سیستم هام مختلف بر اساس نوع سازمان مشغول به کار شوند.  به دلیل اینکه هر مجموعه (شرکت، سازمان، مراکز تولیدی، غیره) نیاز به برنامه ریزی هدفمند، سازمان یافته و دقیقی است تا کسب و کار را به طور برنامه ریزی و نظام مند پیش برد.

مبلغ 1,250,000 تومان

مهلت ثبت نام: تکمیل ظرفیت

ظرفیت ۳۵ نفر 6 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • طراحی سیستم های صنعتی (۳ واحد)
  • تحلیل آماری چند متغیره (۳ واحد)
  • نظریه تصمیم گیری (۳ واحد)
ثبت نام آنلاین