لیست رشته های ارائه شده برای فراگیر پیام نور

محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست جزییات و ثبت نام
زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی جزییات و ثبت نام
ادبیات عربی جزییات و ثبت نام
زبان و ادبیات فارسی جزییات و ثبت نام
آموزش زبان انگلیسی جزییات و ثبت نام
مترجمی زبان انگلیسی جزییات و ثبت نام
فیزیک (تمام گرایش ها) جزییات و ثبت نام
آمار ریاضی جزییات و ثبت نام
ریاضی محض جزییات و ثبت نام
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری جزییات و ثبت نام
تاریخ گرایش ایران اسلامی جزییات و ثبت نام
الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) جزییات و ثبت نام
الهیات جزییات و ثبت نام
اخلاق جزییات و ثبت نام
نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی جزییات و ثبت نام
علوم قرآن و حدیث جزییات و ثبت نام
جـامعه شناسـی جزییات و ثبت نام
بیوتکنولوژی کشاورزی جزییات و ثبت نام
ژنتیک جزییات و ثبت نام
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان جزییات و ثبت نام
روانشناسی تربیتی جزییات و ثبت نام
روانشناسی بالینی جزییات و ثبت نام
روانشناسی عمومی جزییات و ثبت نام
مدیریت مالی جزییات و ثبت نام
مدیریت رسانه جزییات و ثبت نام
مدیریت امور شهری جزییات و ثبت نام
مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها) جزییات و ثبت نام
مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها) جزییات و ثبت نام
مدیریت کسب و کار MBA (کلیه گرایش ها) جزییات و ثبت نام
مدیریت فناوری اطلاعات جزییات و ثبت نام
مدیریت جهانگردی جزییات و ثبت نام
حـقوق بین المـلل جزییات و ثبت نام
حقوق خصوصی جزییات و ثبت نام
حقوق جزا و جرم شناسی جزییات و ثبت نام
علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) جزییات و ثبت نام
علوم تربیتی (گرایش برنامه ریزی درسی) جزییات و ثبت نام
علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی) جزییات و ثبت نام
عمران (گرایش راه و ترابری) جزییات و ثبت نام
عمران (گرایش مدیریت ساخت) جزییات و ثبت نام
عمران (گرایش سازه) جزییات و ثبت نام
طراحی شهری جزییات و ثبت نام
معماری جزییات و ثبت نام
برق (گرایش نانو الکترونیک) جزییات و ثبت نام
برق (گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک) جزییات و ثبت نام
مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها) جزییات و ثبت نام
مهندسی صنایع (گرایش سیستم های کلان) جزییات و ثبت نام
مهندسی صنایع (گرایش مدیریت مهندسی) جزییات و ثبت نام
کامپیوتر (گرایش نرم افزار) جزییات و ثبت نام
مهندسی فناوری اطلاعات جزییات و ثبت نام
فیزیولوژی ورزشی (گرایش فعالیت بدنی و تندرستی) جزییات و ثبت نام
فیزیولوژی ورزشی(گرایش فیزیولوژی کاربردی) جزییات و ثبت نام
تربیت بدنی (گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) جزییات و ثبت نام
مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش) جزییات و ثبت نام
مکانیک (گرایش ساخت و تولید) جزییات و ثبت نام
مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) جزییات و ثبت نام
مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی جزییات و ثبت نام
شیمی آلی جزییات و ثبت نام
شیمی تجزیه جزییات و ثبت نام
بیوشیمی جزییات و ثبت نام
علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد انرژی و اقتصاد و تجارت الکترونیک) جزییات و ثبت نام
علوم سیاسی جزییات و ثبت نام
حسابداری جزییات و ثبت نام
حسابرسی جزییات و ثبت نام
مشاوره گرایش مدرسه جزییات و ثبت نام
مشاوره (کلیه گرایش ها) جزییات و ثبت نام
پژوهش هنر جزییات و ثبت نام