طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

تماس با ما

نام شما
دپارتمان
شماره
رایانامه
متن پیام

نشانی ما : اصفهان – اصفهان – خیابان فرایبورگ – نبش کوچه ۱۴ – موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان

کد پستی : 8168653573

رسیدگی به شکایات : ۰۹۱۹۰۱۷۱۳۰۰ جهانبازی – ۰۹۱۹۹۳۲۱۳۰۰ نظام

ارتباط با آموزش : ۰۹۰۳۶۸۹۰۳۵۷ حق شناس

برای اطلاعات بیشتر از ثبت نام فراگیر ارشد پیام نور و مشاوره در این زمینه میتوانید عدد ۱۰۰ را به ۳۰۰۰۶۰۱۶ ارسال نمایید