معرفی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی مشاهده مجوزات

بیوتکنولوژی کشاورزی

مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

مهلت ثبت نام: 1399/09/08

ظرفیت ۳۵ نفر 8 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • بیوشیمی پیشرفته (۲ واحد)
  • بیولوژی سلولی مولکولی (۲ واحد)
  • سیتوژنتیک گیاهی (۲ واحد)
  • ژنتیک مولکولی (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین