طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته بیوشیمی مشاهده مجوزات

بیوشیمی | بیوشیمی، زیست شیمی یا شیمی حیات علمی است که درباره ترکیبات و واکنش های شیمیایی در موجودات زنده بحث می ‌کند. ضرورت حضور علم شیمی در مطالعه موجودات زنده با این واقعیت که بدن تمام گیاهان و جانوران از ترکیب های شیمیایی ساخته شده است، روشن شد. در واقع بیوشیمی پاسخی است علمی و فنی به این ضرورت.

با توجه به این که همه افراد بیوشیمی را به‌ عنوان شاخه ‌ای از زیست‌ شناسی می‌ شناسند اما می توان گفت که رشته بیوشیمی شاخه‌ ای از شیمی آلی نیز به شمار می‌ آید. Biochemictry نام لاتین بیوشیمی است که خود از دو بخش Bio به معنای “زیست” و Chemistry به معنای “شیمی” تشکیل شده که در فارسی به آن زیست‌ شیمی می گویند، این خود نشان از تلفیقی بودن این دانش و بین‌ رشته‌ ایی بودن ماهیت آن بین رشته‌ های زیست ‌شناسی و شیمی آلی است.

دانش بیوشیمی که در آن از روش ‌های شیمیدانان برای درک و شناخت فرآیند های فناوری زیستی که درون موجودات زنده روی می ‌دهد استفاده می ‌شود، دارای اهمیت روزافزونی است؛ به دلیل این که تمام گیاهان و جانوران از ترکیب‌ های شیمیایی ساخته شده‌ اند، از وظایف اصلی بیوشیمیست ها آن است که ساختمان این مواد و نقش آن ها را در حیات موجودات زنده بررسی و شناسایی نمایند.

پس از این دوره چه موقعیت شغلی برای شما ایجاد می‌شود؟

  • آزمایشگاه‌ های تشخیص طبی و بیمارستان‌ها
  • آزمایشگاه ‌های حفاظت محیط ‌زیست و تست مواد مخدر
  • آزمایشگاه‌ های وزارت کشاورزی و اداره نظارت بر غذا و دارو
  • کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
  • کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 15 شهریور
ظرفیت ۳۵ نفر 8 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید (لیپید و قند) (۲ واحد)
  • بیوشیمی و غشاء (۲ واحد)
  • آنزیم شناسی (آنزیمولوژی) (۲ واحد)
  • روش های بیوشیمی و بیوفیزیک (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین
amir askari, [Aug 31, 2020 at 10:13:05 AM]: