طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری مشاهده مجوزات

در حال آماده سازی پکیچ

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 3ام خرداد
ظرفیت ۳۵ نفر 4 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • محیط طبیعی شهر (2 واحد)
  • مقررات توسعه شهری در ایران و کشورهای پیشرفته (2 واحد)
  • مکتب های جغرافیایی (2 واحد)
  • نظریه ها تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری (2 واحد)
ثبت نام آنلاین