طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی مشاهده مجوزات

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 3ام خرداد
ظرفیت ۳۵ نفر 2 نفر مانده
مبلغ 22000000 تومان 18500000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ (2 واحد)
  • متون نظم (1) شاهنامه (2 واحد)
  • متون نثر (1) کشف المحجوب و رساله قشیریه (2 واحد)
  • نظریه ها و نقد ادبی (2 واحد)
ثبت نام آنلاین