طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته مهندسی صنایع (گرایش سیستم های کلان) مشاهده مجوزات

گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی که نام آن به مدلسازی سیستم های کلان تغییریافته، به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ‌ریزی و طرح سیستم‌ های مختلف موردنیاز جامعه می‌پردازد. این سیستم ها عموماً در ابعاد مختلف منطقه، یا کشور مطرح می‌شوند. سیستم های حمل و نقل، آب رسانی و فاضلاب، ارتباطات، انتقال و توزیع کالاها، تأمین و توزیع انرژی، خدمات آموزشی یا بهداشتی از اینگونه‌اند. در کلیه این سیستم ها هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک سیستم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این گرایش به مطالعه، مدلسازی و تجزیه و تحلیل اینگونه سیستم ها می پردازد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آنها و همچنین با توجه به نیازها، اولویت ها و امکانات جامعه بهترین سیستم را طراحی می‌نماید.

پس از این دوره چه موقعیت شغلی برای شما ایجاد می‌شود؟

  • برنامه ریزی و بهبود فرآیند در سازمان های تولیدی و خدماتی
  • ایجاد بهبود و انتقال تفکر سیستمی در راستای مدیریت بهره وری
  • برنامه ریزی در ادارات و وزارتخانه ها

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 3ام خرداد
ظرفیت 35 نفر 5 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • برنامه ریزی ریاضی (۳ واحد)
  • فرآیندهای احتمالی (۳ واحد)
  • مدلسازی پویایی های سیستم (۳ واحد)
ثبت نام آنلاین