طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته مهندسی صنایع (گرایش سیستم های کلان) مشاهده مجوزات

مهندسی صنایع (گرایش سیستم های کلان) | گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی که نام آن به مدلسازی سیستم های کلان تغییریافته، به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ‌ریزی و طرح سیستم‌ های مختلف موردنیاز جامعه می‌پردازد. این سیستم ها عموماً در ابعاد مختلف منطقه، یا کشور مطرح می‌شوند. سیستم های حمل و نقل، آب رسانی و فاضلاب، ارتباطات، انتقال و توزیع کالاها، تأمین و توزیع انرژی، خدمات آموزشی یا بهداشتی از اینگونه‌اند. در کلیه این سیستم ها هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک سیستم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این گرایش به مطالعه، مدلسازی و تجزیه و تحلیل اینگونه سیستم ها می پردازد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آنها و همچنین با توجه به نیازها، اولویت ها و امکانات جامعه بهترین سیستم را طراحی می‌نماید.

پس از این دوره چه موقعیت شغلی برای شما ایجاد می‌شود؟

  • برنامه ریزی و بهبود فرآیند در سازمان های تولیدی و خدماتی
  • ایجاد بهبود و انتقال تفکر سیستمی در راستای مدیریت بهره وری
  • برنامه ریزی در ادارات و وزارتخانه ها

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 15 شهریور
ظرفیت 35 نفر 4 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • برنامه ریزی ریاضی (۳ واحد)
  • فرآیندهای احتمالی (۳ واحد)
  • مدلسازی پویایی های سیستم (۳ واحد)
ثبت نام آنلاین
amir askari, [Aug 31, 2020 at 10:13:05 AM]: