طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته علوم قرآن و حدیث مشاهده مجوزات

علوم قرآن و حدیث

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 18 مرداد
ظرفیت ۳۵ نفر 8 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • تاریخ حدیث (۲ واحد)
  • تفسیر قرآن کریم (۲ واحد)
  • علوم قرآنی (1) (۲ واحد)
  • روش ها و مکاتب تفسیر قرآن (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین