معرفی رشته علوم قرآن و حدیث مشاهده مجوزات

علوم قرآن و حدیث

مبلغ 1850000 تومان 1350000 تومان

مهلت ثبت نام: 1399/09/29

ظرفیت ۳۵ نفر 2 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • تاریخ حدیث (۲ واحد)
  • تفسیر قرآن کریم (۲ واحد)
  • علوم قرآنی (1) (۲ واحد)
  • روش ها و مکاتب تفسیر قرآن (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین