طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته علوم قرآن و حدیث مشاهده مجوزات

آخرین مهلت ثبت نام

یکشنبه 10 فروردین
ظرفیت ۳۵ نفر 1 نفر مانده
مبلغ 1820000 تومان 1250000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • تاریخ حدیث (۲ واحد)
  • تفسیر قرآن کریم (۲ واحد)
  • علوم قرآنی (1) (۲ واحد)
  • روش ها و مکاتب تفسیر قرآن (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین