معرفی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) مشاهده مجوزات

ماکان آریا پارسا معتقد است که رشته مدیریت آموزشی به هدف تربیت متخصصان حرفه ای برای اداره امور آموزشی، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری درباره مسائل آموزش و پرورش و همچنین مدیریت آموزشگاه ها و مدارس و ادارات آموزش و پرورش و همچنین تدریس در زمینه مدیریت آموزشی کمک می کند. این رشته به کاربرد مدیریت در محیط های آموزشی اشاره دارد که موضوع آن را می توان زیر مجموعه مدیریت و علوم انسانی در نظر گرفت. رشته مدیریت آموزشی بر عکس دیگر رشته ها یک ماهیت مستقل دارد.

رشته مدیریت آموزشی با توجه به علمی که به دانشجویان خود ارائه می دهد، توانسته است کارکرد های مدیریت در سازمان های آموزشی را بر تئوری و دانش علمی مبتنی سازد. در واقع هدف اصلی این رشته بهبود اثر بخشی، بهره وری و کیفیت سازمان های آموزشی می باشد. این سازمان ها را می توان سازمان هایی تعریف کرد که خدمات آمزشی متنوعی ارائه می دهد.

این رشته در مقطع دکتری سه گرایش مختلف دارد: آموزش و بهسازی منابع انسانی، رهبری آموزشی و سیاستگذاری آموزشی. اگر بخواهیم مفهوم آموزش و پروش را تعریف کنیم به دلیل مفهوم و کاربرد گسترده ای که دارد، تعریف مبهمی هم خواهد داشت. با فراگیری اصول آموزشی رشته مدیریت آموزشی به راحتی به این سوال می توانید پاسخ دهید. در نهایت فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکزی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مدارس، دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشی مشغول به کار شوند.

پس از این دوره چه موقعیت شغلی برای شما ایجاد می‌شود؟

مدیر آموزش در وزارت‌ علوم‌ تحقیفات‌ و فناوری‌، وزارت آموزش و پرورش، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌، دانشگاه ها، مدارس

مبلغ 1,250,000 تومان

مهلت ثبت نام: تکمیل ظرفیت

ظرفیت ۳۵ نفر 6 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • رهبری آموزشی (۲ واحد)
  • سیاست گذاری آموزشی (۲ واحد)
  • نظارت و توسعه حرفه ای (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین