معرفی رشته مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها) مشاهده مجوزات

مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها) | رشته مدیریت دولتی و تمامی گرایش های آن در راستای تربیت مدیران شایسته ای که بتوانند وظایف پنج گانه ای به آن ها محول می شود را به نحو احسن در تشکیلات دولتی کشور و سازمان ها انجام دهند تاسیس شده است. این وظایف پنج گانه عبارتند از:

  • برنامه ریزی و اجرای آن
  • نظارت و کنترل
  • عملیات امور استخدامی یا کارگزینی کارکنان جدید
  • هدایت و راهبری
  • سازمان دهی یا تقسیم وظایف بین کارکنان یک سازمان به گونه ای که با تقسیم کار بتواند مهارت پرسنل خود را در پرداختن به کارهای جزئی افزایش دهد.

پس از این دوره چه موقعیت شغلی برای شما ایجاد می‌شود؟

فارغ التحصیلان این رشته در نهایت می توانند در مشاغلی مانند کارشناس اداری، امور کارکنان، تحول اداری، حقوق و دستمزد، طبقه بندی مشاغل، برنامه ریزی پرسنلی، ارزیابی عملکرد و غیره وارد شوند. همچنین آن ها می توانند در سمت هایی مانند مدیران میانی و سر پرستی واحد های اداری و خدماتی در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و البته شهر داری ها نیز عهده دار شوند. یکی دیگر از موقعیت هایی که پیش روی فارغ التحصیلان این رشته می باشد، فعالیت به عنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست گذاری های بخش دولتی می باشد.

مبلغ 1850000 تومان 1350000 تومان

مهلت ثبت نام: 1399/09/29

ظرفیت 35 نفر 1 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • حقوق اساسی سازمان های دولتی (۲ واحد)
  • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (۲ واحد)
  • مدیریت منابع انسانی پیشرفته (۲ واحد)
  • اداره امور عمومی در اسلام (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین