طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته مدیریت رسانه مشاهده مجوزات

در حال آماده سازی پکیچ

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 3ام خرداد
ظرفیت ۳۵ نفر 2 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • مدیریت رسانه (2 واحد)
  • مدیریت منابع انسانی (2 واحد)
  • مبانی رفتار سازمانی (تک جلدی) (2 واحد)
  • سیاست گذاری رسانه ای (2 واحد)
ثبت نام آنلاین