طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته مشاوره گرایش مدرسه مشاهده مجوزات

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 15 شهریور
ظرفیت 35 نفر 2 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • آمار استنباطی (2 واحد)
  • هدایت و مشورت در اسلام (2 واحد)
  • نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی (2 واحد)
  • روابط و مناسبات انسانی در مدرسه (2 واحد)
ثبت نام آنلاین
amir askari, [Aug 31, 2020 at 10:13:05 AM]: