معرفی رشته مشاوره گرایش مدرسه مشاهده مجوزات

مبلغ 1850000 تومان 1350000 تومان

مهلت ثبت نام: 1399/09/29

ظرفیت 35 نفر 1 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • آمار استنباطی (2 واحد)
  • هدایت و مشورت در اسلام (2 واحد)
  • نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی (2 واحد)
  • روابط و مناسبات انسانی در مدرسه (2 واحد)
ثبت نام آنلاین