معرفی رشته ژنتیک مشاهده مجوزات

ژنتیک

مبلغ 1850000 تومان 1350000 تومان

مهلت ثبت نام: 1399/09/29

ظرفیت ۳۵ نفر 1 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • ژنتیک انسانی تکمیلی (۲ واحد)
  • ژنتیک مولکولی (۲ واحد)
  • مهندسی ژنتیک (۲ واحد)
  • ژنتیک سرطان (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین