طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته ژنتیک مشاهده مجوزات

ژنتیک

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 15 شهریور
ظرفیت ۳۵ نفر 1 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • ژنتیک انسانی تکمیلی (۲ واحد)
  • ژنتیک مولکولی (۲ واحد)
  • مهندسی ژنتیک (۲ واحد)
  • ژنتیک سرطان (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین
amir askari, [Aug 31, 2020 at 10:13:05 AM]: