طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته ژنتیک مشاهده مجوزات

آخرین مهلت ثبت نام

یکشنبه 10 فروردین
ظرفیت ۳۵ نفر 1 نفر مانده
مبلغ 1820000 تومان 1250000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • ژنتیک انسانی تکمیلی (۲ واحد)
  • ژنتیک مولکولی (۲ واحد)
  • مهندسی ژنتیک (۲ واحد)
  • ژنتیک سرطان (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین