معرفی رشته ژنتیک مشاهده مجوزات

ژنتیک

مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

مهلت ثبت نام: 1399/09/04

ظرفیت ۳۵ نفر 8 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • ژنتیک انسانی تکمیلی (۲ واحد)
  • ژنتیک مولکولی (۲ واحد)
  • مهندسی ژنتیک (۲ واحد)
  • ژنتیک سرطان (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین