طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته ژنتیک مشاهده مجوزات

ژنتیک

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 18 مرداد
ظرفیت ۳۵ نفر 3 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • ژنتیک انسانی تکمیلی (۲ واحد)
  • ژنتیک مولکولی (۲ واحد)
  • مهندسی ژنتیک (۲ واحد)
  • ژنتیک سرطان (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین