همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام
همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام