معرفی رشته اخلاق مشاهده مجوزات

معرفی رشته اخلاق

اخلاق | رشته ی اخلاق اسلامی در واقع رشته ای است که در آن اصول، مبانی و دستورالعمل های پایه ی زیست اخلاقی در تمامی زمینه های زندگی انسان در دنیا بر اصول اخلاق اسلامی مورد بحث قرار می گیرد. در این رشته با تمامی تئوری های ارایه شده توسط فیلسوفان و نظریات اندیشمندان اخلاق در سایر مکاتب اخلاقی نیز آشنا می شویم.

تعریف گرایش اخلاق

اخلاق کاربردی در سایر زمینه ها، در واقع کاربرد درست و اصولی استدلال ها، ارزش ها و ایده ال های اخلاقی در رفتارهای اجتماعی و فردی را شامل می شود.

هدف از این نوع آموزش و پژوهش، نیز ارزیابی و ارزش گذاری اخلاقی است که نهایتا به انکار یا پذیرش خط مشی و رفتارهای خاص آن گرایش منتج می شود.

این گرایش، دانش میان رشته ای بوده و انواع گوناگونی دارد که اخلاق عمومی حرفه ای مانند اخلاق تجارت، اخلاق پزشکی، اخلاق روزنامه نگار و …. از مهمترین و شاخص ترین گرایش های اخلاق به شمار می رود.

رشته اخلاق دارای دو شاخه ی مهم فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی می باشد.

اخلاق اسلامی، کلیه ی دستورالعمل ها و راهبردهای اخلاقی را شامل می شود که در چارچوب دین اسلام بوده و مطابق با آن می باشد که معمولا سه بخش اصلی دارد:

رابطه با مردم، که کلیه ی دستورالعمل ها و بدیهیات برخورد فردی و رفتاری با مردم و دیگر اعضای جامعه و نقش آنها در محیط اجتماعی را شامل می شود.
رابطه با خدا، عبادات و کارهایی که هر فرد بایستی انجام دهد، مانند نماز، دعا و …
رابطه با خود، درواقع چهارچوب برخورد انسان با خودش( خودشناسی) را شامل می شود.

پس از این دوره چه موقعیت شغلی برای شما ایجاد می‌شود؟

بعد از تحصیل در رشته اخلاق چه موقعیت شغلی برای شما ایجاد می شود؟

بعد از تحصیل در رشته اخلاق به راحتی می توانید در یکی از سمت های پژوهشگر، معلم، استاد دانشگاه و … مشغول به کار شوید. البته دیگر مشاغل نیز ظرفیت پذیرش جذب افراد فارغ التحصیل از رشته ی اخلاق را دارند. چرا که به طور کلی کار کردن و زندگی اجتماعی هر فرد منوط به رعایت اخلاقیات در آن است. پس تمامی دانش آموختگان رشته اخلاق علاوه بر شغل های ذکر شده می توانند در کلیه زمینه های کاری به منظور رعایت اخلاقیات و قوانین انسانی و اسلامی در زمینه ی بخصوصی به کار گرفته شوند.

مبلغ 1,250,000 تومان

مهلت ثبت نام: تکمیل ظرفیت

ظرفیت ۳۵ نفر 6 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • انسان شناسی (2 واحد)
  • کلیات فلسفه اخلاق (2 واحد)
  • آشنایی با متون اخلاق اسلامی (2 واحد)
  • اخلاق ماثور (2 واحد)
ثبت نام آنلاین