طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته طراحی شهری مشاهده مجوزات

طراحی شهری

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 15 شهریور
ظرفیت 35 نفر 7 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • مبانی نظری طراحی شهری (۳ واحد)
  • مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان (۲ واحد)
  • طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری (۲ واحد)
  • مباحث اجرایی طراحی شهری (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین
amir askari, [Aug 31, 2020 at 10:13:05 AM]: