معرفی رشته طراحی شهری مشاهده مجوزات

طراحی شهری

مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

مهلت ثبت نام: 1399/09/04

ظرفیت 35 نفر 2 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • مبانی نظری طراحی شهری (۳ واحد)
  • مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان (۲ واحد)
  • طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری (۲ واحد)
  • مباحث اجرایی طراحی شهری (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین