معرفی رشته طراحی شهری مشاهده مجوزات

طراحی شهری

مبلغ 1850000 تومان 1350000 تومان

مهلت ثبت نام: 1399/09/29

ظرفیت 35 نفر 6 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • مبانی نظری طراحی شهری (۳ واحد)
  • مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان (۲ واحد)
  • طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری (۲ واحد)
  • مباحث اجرایی طراحی شهری (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین