پیام تقدیر رئیس دانشگاه پیام نور از وزیر پیشین علوم،تحقیقات و فناوری

دکتر محمدرضا زمانی در پیامی از زحمات و حمایت های وزیر پیشین علوم،تحقیقات و فناوری تقدیر کرد.

در متن این پیام آمده است؛
هدایت مقتدرانه و صحیح کاروان بزرگ دانش کشور به سوی تعالی و پیشرفت مسئولیتی بسیار سنگین و خطیر بوده و نیازمند تلاش مستمر، نگاه هوشمندانه و درایت مدیری توانمند است.
بدون شک، اخلاق مداری، صداقت، تلاش شبانه روزی و خدمات ارزنده جنابعالی  در طول دوره مسئولیت در وزارت عتف به جامعه علمی کشور، هدایت شایسته تمامی زیرنظام های آموزش عالی در جهت اعتلای بیشتر و کسب موفقیت های علمی چشمگیر آن هم در شرایط بسیار سخت اقتصادی و شیوع بیماری کرونا، بر کسی پوشیده نخواهد بود.
اینجانب بر خود وظیفه می دانم به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور از تمامی زحمات و حمایت  های بی دریغ جنابعالی و معاونین محترم در طول دوران مسئولیت در وزارت عتف صمیمانه قدردانی نمایم.
امید که در سایه الطاف بیکران خداوند متعال در دیگر عرصه ها نیز موفق و پیروز باشید.
پیام تقدیر رئیس دانشگاه پیام نور از وزیر پیشین علوم،تحقیقات و فناوری
منبع خبر :